„Ние трябва да мислим как можем голяма част от това, което ни е необходимо да си го произвеждаме, защото когато едни продукти са основно внос в България – плодове и зеленчуци, всички фактори като инфлация, транспортни разходи и оперативни разходи пряко влияят на цените у нас“, добави той.

Според него с тази инициатива е стимулирана конкуренцията.

„Икономиката на България се развива добре, тя продължава да расте за разлика от Германия, която е в рецесия. Доходите на хората растат“, каза Богданов.